Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
เทศบาลตำบลบางหมาก ตำบล บางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
   งานทรัพยากรบุคคล
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   E-SERVICE
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายการทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   การประชุมสภาท้องถิ่น
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  บริการประชาชน
   การจัดการความรู้
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
   พนักงานจ้างตามภารกิจ (กองคลัง)
   พนักงานจ้างทั่วไป (กองช่าง)
   พนักงานจ้างตามภารกิจ (กองช่าง)
   พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำนักปลัด)
   พนักงานจ้างทั่วไป (สำนักปลัด)
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
ระบบอีเมล์สารบรรณ
ทต.บางหมาก

รายงานสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ทต.บางหมาก

เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายสุรพงศ์ ประสารวุฒิ
นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก


  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางหมาก
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 32)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ (ดู : 85)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 186)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลบางหมาก
ประกาศเทศบาลตำบลบางหมาก เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสูด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 23)
ประกาศเทศบาลตำบลบางหมาก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete (Recycling) สายหนองสมุก หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 682 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (ดู : 55)
ประกาศเทศบาลตำบลบางหมาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete (Recycling) สายหนองสมุก หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 682 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 36)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลบางหมาก
 
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก พร้อมทีมบริหารประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผอ.รพ.สต.บางหมาก อสม. ผอ.โรงเรียน ในพื้นที่ทั้ง 4 โรงเรียน กศน.ต.บางหมาก กลุ่มสตรี และผู้นำชุมชนตำบลบางหมาก ร่วมให้การต้อนรับ นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่อเยี่ยมชม และรับฟัง ผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน ของตำบลบางหมาก ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลบางหมากได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายอำเภอเมืองชุมพร นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก รองนายกฯ สมาชิกสภาอบจ.ชุมพร ศูนย์ป่าไม้ชุมพร ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.บางหมาก อสม.ตำบลบางหมาก ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลฯ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม โรงเรียนศรียาภัย และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลบางหมาก ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และหญ้าแฝก ณ บริเวณสระน้ำดอนทิงทวด ม.11 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายสุรพงศ์ ประสารวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก
พร้อมทีมบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 👉นายอภิชัย (สจ.ต้อม) อินทนาคม ส.อบจ.ทีมพลังชุมพร
👉ผอ.รพ.สต.บางหมาก 👉กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 👉สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร
👉คณะครู นักเรียน ทั้ง 4 โรงเรียน 👉ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหมาก
🤝ร่วมกิจกรรม “วันต้นไม้แห่งชาติ” กิจกรรมการปลูกต้นไม้ (ต้นตะเคียนทอง) ณ บริเวณสระน้ำดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
12 เม.ย.65 เทศบาลตำบลบางหมาก จัดกิจกรรมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้บริหารเพื่อขอพร
เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 ณ เทศบาลตำบลบางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายสุรพงศ์ ประสารวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก
พร้อมทีมบริหาร เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลบางหมาก
ช่วยติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำที่ล้นออกมาจากสระน้ำสาธารณะ
พื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก และไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้กับสระน้ำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายสุรพงศ์ ประสารวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก มอบให้รองนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัย บ้านเรือนได้รับความเสียหาย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายสุรพงศ์ ประสารวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก พร้อมทีมบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหมาก ร่วมให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตำบลบางหมาก ที่ลงทะเบียนรับวัคซีนชิโนฟาร์มและไม่ได้มาฉีดตามกำหนดที่เทศบาลตำบลบางหมาก โดยโรงพยาบาลชุมพรเขตต์อุดมศักดิ์ให้มารับบริการฉีดเพิ่มเติม ณ ห้างบิ๊กซี ชุมพร ในวันนี้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายสุรพงศ์ ประสารวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก พร้อมด้วยทีมบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 👉ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว ตามคำสั่งสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ในพื้นที่ ต.บางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายสุรพงศ์ ประสารวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก พร้อมทีมบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลร่วมกับ นายอภิชัย(สจ.ต้อม)อินทนาคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลบางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายสุรพงศ์ ประสารวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก ทีมบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางหมากร่วมกับพระครูปลัดธัญภูวริษฐ์ โชติปัญโญ เจ้าอาวาสวัดคูขุด ผอ.รพ.สต.บางหมาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ลงพื้นที่แจกน้ำดื่ม และยาป้องกันโรคน้ำกัดเท้า ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายสุรพงศ์ ประสารวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก พร้อมทีมบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่แจกข้าวกล่องและน้ำดื่ม แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลบางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายสุรพงศ์ ประสารวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก พร้อมทีมบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดอำเภอเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1 ณ เทศบาลตำบลบางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายสุรพงศ์ ประสารวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก
พร้อมทีมบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางหมาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่
ร่วมลงพื้นที่แจกข้าวกล่องและน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลบางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว
ตามคำสั่งสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ในพื้นที่ ต.บางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว
ตามคำสั่งสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ในพื้นที่ ต.บางหมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วีดีโอ VDO เทศบาลตำบลบางหมาก
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลบางหมาก
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 28)
ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง (ดู : 220)
ประกาศรับสมัครสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 192)

แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
test
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดมหาราชวชิรมงคล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กู้ภัย กู้ชีพ เทศบาลตำบลบางหมาก
 
test
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
     

 

159 หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000โทรศัพท์ : 077 598 508 โทรสาร : 077 598 508
E-mail Address : saraban@bangmakcity.go.th
Copyright © 2018. www.bangmakcity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs